Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Padişahları

1. Fatih Sultan Mehmet (1451-1481)
* Lakabı, 'Sultanu’l-berreyn ve’l-bahreyn'dir.
* 29 Mayıs 1453 tarihin İSTANBUL feth edildi.
* MORA ve TRABZON feth edildi
* Sırbistan, Boğdan, Bosna ve Hersek, Arnavutluk feth edildi.
* Venedik tüccarlara ekonomik imtiyazlar verildi.
* KIRIM feth edildi ve böylece Karadeniz bir Türk Gölü oldu. İPEK YOLU tamamen Osmanlı'nın denetimine girdi.
* OTLUKBELİ Savaşı ile AKKOYUNLULAR mağlup edildi.
* TOPKAPI SARAYI inşaa edildi.
* Sarayda Enderun Mektebi açıldı. (Devlet adamı yetiştirmek için)
* SAHN-I SEMAN MEDRESELERİ kuruldu.
* 'Ülke padişah ve erkek evlatlarının malıdır.' anlayışı yerine 'Ülke sadece padişahındır' anlayışı getirildi. (Merkezi otorite güçlendirildi)
* 'Devletin bekası için kardeş katli caizdir.' maddesi Kanunname-i Âli Osman'a eklendi.

2. II. Bayezid (1481-1512)
* Yükselme Dönemi'nde Duraklama Dönemi yaşatan padişah olarak bilinir.
* Karamanoğulları beyliğine kesin olarak son verildi.
* Ruhsal bozuklukların tedavisi amacıyla Edirne Bayazid Külliyesi içine bir şifahane inşa edildi.
* Cem Sultan Olayı ile uğraşıldı.

3. Yavuz Sultan Selim (1512-1520)
* Halifelik ünvanını kullanan ilk Türk hükümdardır.
* Safevi Devleti ile Çaldıran Savaş yapıldı ve kazanıldı.
* Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğullarına son verildi ve böylece Anadolu'daki Türk siyasi birliği tamamen sağlanmış oldu.
* Mercidabık ve Ridaniye Savaşlarında Memlukleri yenerek Memluklülere son verdi.
* Halifelik Osmanlı'ya geçti.
* Osmanlı'nın yıkılışına kadar hazinenin kapısına I. Selim'in mührü vurulmuştur.

4. Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566)
* Mohaç Meydan Muharebesi ile Macaristan'ın büyük bölümü feth edildi.
* Viyana ilk defa kuşatıldı ancak kış şartlarının uygun olmamasından dolayı kuşatılma kaldırıldı.
* 1533 İstanbul Antlaşması Avrupa karşı siyasi üstünlük sağlandı.
* Fransa'ya kapittülasyonlar verildi.
* 1555 yılında İran ile Osmanlı arasındaki ilk antlaşma olan Amasya Antlaşması yapıldı.
* Haçlılar ile yapılan Preveze Deniz Savaşı kazanıldı. Bu zafer ile Akdeniz tamamen Osmanlı hakimiyetine geçti.
* Malta Adası kuşatıldı fakat Turgut Reis'in şehit olması üzerine kuşatılma kaldırıldı.
* Fatih'in feth edemediği Rodos ve Belgrad feth edildi.
* Trablusgarp, Bağdat, Karadağ, Revan, Nahçıvan feth edildi.

5. Sokullu Mehmet Paşa Dönemi (II. Selim ve III. Murat Dönemleri)
* 1571 yılında Kıbrıs feth edildi.
* Kıbrıs'ın fethinden dolayı Haçlılar ile İnebahtı Deniz Savaşı yapıldı. Osmanlı'nın donanması bu savaşta yakıldı. (Osmanlı donanması ilk defa yakılmış oldu.)
* Tunus ve Fas feth edildi. Böylece tüm Kuzey Afrika Osmanlı'nın hakimiyeti altına girdi.
* Don-Volga Kanal Projesi, Süveyş Kanalı Projesi ve Marmara-Karadeniz Projesi hazırlandı fakat uygulamaya geçirilemedi. (Don-Volga Kanal Projesi'ni Rusya, Süveyş Kanalı Projesi'ni Fransa ve İngiltere hayata geçirmiştir.)
* Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümü ile Osmanlı'nın Yükselme Dönemi sona ermiştir.

Sınav Sürecinde Sağlıklı Yaşam ve Stresten Uzaklaşma Stratejileri
1134

2024 KPSS Başvuru Tarihleri Belli Oldu
5462

Matematik Dersi İle İlgili 10 Altın Kural
12373

ÖSYM 2024 Sınav Takvimi
24376

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
18454

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
24826

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
48024

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
83122

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
120076

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
93251

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
68544