Paris Antlaşması (1856)

* Dönemin padişahı Sultan Abdulmecit'tir.

* Kırım Savaşı sonrasında imzalanmıştır.

* Osmanlı, İngiltere, Fransa, Avusturya ve Rusya arasında imzalanmıştır.

* Osmanlı bu antlaşma ile Avrupa devleti sayılmıştır.

* Osmanlı Devleti, bu antlaşma ile Karadeniz'deki haklarını kaybetmiştir.

* Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı'nı kazanmasına rağmen yenik devlet muamelesi görmüştür.

* Osmanlı Devleti, bu antlaşmada kazanımlar elde etmek amacıyla Islahat Fermanı'nı ilan etmiştir.