Sakarya Meydan Muharebesi[Subaylar Savaşı] (23 Ağustos-13 Eylül 1921)

Savaşın Nedenleri:
* İngiliz ve Yunanların Türk ordusunun zaman kazanmasını engellemek istemeleri.

* Yunanların, Ankara'yı alarak TBMM'ye son vermek ve Sevr'i hayata geçirmek istemesi.


Savaşın sonuçları :
* İngiltere, TBMM'ye Yunanistan'a ateşkes teklifinde bulundu.

* İngiltere ile Esir Mübadelesi Antlaşması imzalandı.

* Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı. Bu antlaşama ile Hatay Suriye'ye bırakıldı.(Misak-ı Milli'den ikinci kez taviz verilmiş olundu) Süleyman Şah'ın mezarının bulunduğu Caber Kalesi'nin Türkiye'ye ait olduğu kabul edildi.

* Ukrayna ile Dostluk Antlaşması imzalandı.

* İtalya Anadolu'dan tamamen çekildi.

* SSCB'ye bağlı olan Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile Doğu sınırımızı net olarak belirleyen Kars Antlaşması imzalandı.

* Mustafa Kemal Paşa'ya Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi verildi.

* Türk ordusunun geri çekilişi son buldu.

ÖSYM Notu 1: Bu savaşa Mustafa Kemal Paşa komutanlık yapmıştır. Bu savaşla Amasya Genelgesi'nden sonra askerlik hayatına son veren Mustafa Kemal Paşa, tekrar askerlik hayatına geri dönmüştür.

ÖSYM Notu 2 : Mustafa Kemal Paşa, bu savaş için Melhame-i Kübra ifadesini kullanmıştır.

ÖSYM Notu 3 : Mustafa Kemal Paşa  “Hattı müdafaa yoktur; sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.” sözlerini bu savaşta söylemiştir.