SALTANATIN KALDIRILMASI (1 Kasım 1922)

Saltanatın Kaldırılmasının Nedenleri :
* Osmanlı Devleti'nin de Lozan Görüşmelerine davet edilmesi
* Yönetimde iki başlılığa son verilmek istenmesi
* Devlet idaresinin laikleşmesini sağlama isteği
* Ulus egemenliği ilkesini hayata geçirmek istenmesi
* Cumhuriyet idaresine ortam hazırlama
* Monarşi ve aile idaresi anlayışına son verme


Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları :
* Devletin laikleşmesi yolunda ilk ciddi adım atılmış oldu.
* Osmanlı Devleti'nin resmi olarak varlığı son buldu.
* Türk milletinin tek temsilcisinin TBMM olduğu ortaya konulmuş olundu.
* Ulusal egemenliğin gerçekleştirilmesi yolunda en önemli bir adım atıldı.
* Rejim ve devlet başkanlığı sorunları ortaya çıktı.
* Cumhuriyet'in ilanını hızlandırdı.