Sivas Kongresi ( 4-11 Eylül 1919 )

* Kongre'ye Mustafa Kemal Paşa başkanlık etmiştir.

* Kongre kararı, Amasya Genelgesi'nde alındı.

* Kongre, toplanış amacı ve aldığı kararlar bakımından ulusaldır.

* Erzurum Kongresi'nde alınan tüm kararlar tekrar kabul edildi.

* Erzurum Kongresi'nde kurulan Temsil Heyeti, tüm yurdu temsil edecek hale getirildi.

* İstanbul Hükümeti'nin kongreyi engelleme çalışmalarından dolayı kongreye katılım çok düşük oldu.

* İlk defa Mustafa Kemal Paşa'ya bir kongrede başkanlık için muhalif bir aday(Rauf Orbay) çıktı.

* Mandacılık son defa kesin olarak reddedildi.

* Batı Cephesi Komutanlığına Ali Fuat Cebesoy atandı. (Temsil Heyeti ilk defa yürütme yetkisini kullanmış oldu.)

* Kongre sonrası Milli Mücadele'nin halka ve dünyaya duyurulması için İrade-i Milliye gazetesi çıkarıldı.

* Kongre sonrasında Damat Ferit Paşa Hükümeti istifa etmek zorunda kaldı. (Temsil Heyeti'nin İstanbul'a karşı ilk siyasi zaferi)

* Kongre sonrasında yeni kurulan Ali Rıza Paşa Hükümeti ile Amasya Görüşmeleri yapıldı. (İstanbul Hükümeti ilk defa Temsil Heyeti'nin varlığını resmi olarak kabul etmiş oldu.)