SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER

1. Türk vatandaşlığı

2. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları

3. Siyasi parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma

4. Siyasi partilerin uyacağı esaslar

5. Vatan hizmeti (hem hak hem de ödev)

6. Vergi ödevi (hem hak hem de ödev)

7. Kamu hizmetlerine girme hakkı

8. Mal bildirimi

9. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı