Soğuk Savaş Dönemi İle İlgili Bilinmesi Gereken Kavramlar

TRUMAN DOKTRİNİ (1947)
* ABD başkanı Harry Truman'ın SSCB’nin yayılmacı politikasına karşı ortaya koyduğu polika
* Bu doktrin ile dünya Doğu ve Batı diye iki bloğa ayrılmıştır.


MARSHAL PLANI(1947)
* SSCB'nin Avrupa'da yayılmasını engellemek için Avrupalı ülkelere ekonomik yardımı öngören ABD'nin hazırladığı plan
*1948-1951 yılları arasında uygulandı.


COMİNFORM(1947)
* SSCB, Polonya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Romanya, Macaristan, Yugoslavya, Fransa ve İtalya komünist partileri liderlerinin girişimleri ile kuruldu.
* Marshall Planı'na karşı Doğu Bloku'nun kurduğu bir yapıdır.
* Dünyada ve özellikle Avrupa'daki Komünist hareketinin koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulmuştur.


BERLİN BUHRANI(1948)
* SSCB'nin işgal ettiği Berlin'den çıkmaması üzerine meydana gelen gelişme.
* Bu gelişme ile Almanya, Federal Almanya(Batı-ABD, İng. Fransa) ve Demokratik Almanya(Doğu-SSCB) olmak üzere ikiye ayrıldı.
* Berlin Duvarı inşa edildi.


COMECON(1949)
* 1949 yılında komünist ülkeler arasındaki ekonomik işbirliği ve dayanışmayı arttırmak amacıyla kuruldu.


AVRUPA KONSEYİ(1949)
* İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İsveç, İrlanda ve İtalya tarafından 5 Mayıs 1949'da kuruldu.
* Üye ülkeler arasında ekonomi, insan hakları, hukuk, medya, sağlık, eğitim, kültür, spor ve benzeri birçok konuda işbirliği yapmak amacıyla kurulmuştur.
* Türkiye’de 1949’da bu konseye üye olmuştur.


AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU(1951)
* Fransa'nın Dişişleri Bakanı Schuman tarafından ortaya atılan fikirle kuruldu.
* Avrupa demokrasisinin temellerinin atılmasında ve günümüz Avrupa Birliği'nin gelişmesinde rol oynamıştır.
* 1957 yılında bu örgütün üye devletleri tarafından Avrupa Ekonomik Topluluğu kurulmuştur.


NATO(1949)
* Batı Bloku'nun askeri örgütü
* Türkiye, 1952 yılında Nato'ya üye olmuştur.


SEATO(1954)
* Güneydoğu Asya'yı başta Çin olmak üzere komünizme karşı güçlü hale getirmek amacıyla ABD'nin öncülüğünde Avustralya, Filipinler, Fransa, İngiltere, Pakistan, Tayland ve Yeni Zelanda tarafından kurulmuştur.


VARŞOVA PAKTI(1955)
* Doğu Bloku'nun askeri örgütü


BAĞLANTISIZLAR HAREKETİ(1955)
* Soğuk Savaş döneminde Batı Bloku ve Doğu Bloku'nun yanı sıra üçüncü bir blok olmuştur.
* Bandung Konferansı ile kurulmuştur.
* Hindistan, Mısır ve Yugoslavya bu hareketin liderliğini yapan ülkelerdir.


EİSENHOWER DOKTRİNİ(1957)
* ABD'nin Sovyet Rusya'nın Ortadağu'da yayılmaısnı engellemek ve nüfuzunu azaltmak için Ortadoğu ülkelerine maddi yardım yapmayı öngören plan

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
673

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
4053

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
6886

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
12514

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
11672

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
12898

2023 ÖSYM Sınav Takvimi Belli Oldu
21234