Soğuk Savaş Dönemi İle İlgili Bilinmesi Gereken Kavramlar

TRUMAN DOKTRİNİ (1947)
* ABD başkanı Harry Truman'ın SSCB’nin yayılmacı politikasına karşı ortaya koyduğu polika
* Bu doktrin ile dünya Doğu ve Batı diye iki bloğa ayrılmıştır.


MARSHAL PLANI(1947)
* SSCB'nin Avrupa'da yayılmasını engellemek için Avrupalı ülkelere ekonomik yardımı öngören ABD'nin hazırladığı plan
*1948-1951 yılları arasında uygulandı.


COMİNFORM(1947)
* SSCB, Polonya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Romanya, Macaristan, Yugoslavya, Fransa ve İtalya komünist partileri liderlerinin girişimleri ile kuruldu.
* Marshall Planı'na karşı Doğu Bloku'nun kurduğu bir yapıdır.
* Dünyada ve özellikle Avrupa'daki Komünist hareketinin koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulmuştur.


BERLİN BUHRANI(1948)
* SSCB'nin işgal ettiği Berlin'den çıkmaması üzerine meydana gelen gelişme.
* Bu gelişme ile Almanya, Federal Almanya(Batı-ABD, İng. Fransa) ve Demokratik Almanya(Doğu-SSCB) olmak üzere ikiye ayrıldı.
* Berlin Duvarı inşa edildi.


COMECON(1949)
* 1949 yılında komünist ülkeler arasındaki ekonomik işbirliği ve dayanışmayı arttırmak amacıyla kuruldu.


AVRUPA KONSEYİ(1949)
* İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İsveç, İrlanda ve İtalya tarafından 5 Mayıs 1949'da kuruldu.
* Üye ülkeler arasında ekonomi, insan hakları, hukuk, medya, sağlık, eğitim, kültür, spor ve benzeri birçok konuda işbirliği yapmak amacıyla kurulmuştur.
* Türkiye’de 1949’da bu konseye üye olmuştur.


AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU(1951)
* Fransa'nın Dişişleri Bakanı Schuman tarafından ortaya atılan fikirle kuruldu.
* Avrupa demokrasisinin temellerinin atılmasında ve günümüz Avrupa Birliği'nin gelişmesinde rol oynamıştır.
* 1957 yılında bu örgütün üye devletleri tarafından Avrupa Ekonomik Topluluğu kurulmuştur.


NATO(1949)
* Batı Bloku'nun askeri örgütü
* Türkiye, 1952 yılında Nato'ya üye olmuştur.


SEATO(1954)
* Güneydoğu Asya'yı başta Çin olmak üzere komünizme karşı güçlü hale getirmek amacıyla ABD'nin öncülüğünde Avustralya, Filipinler, Fransa, İngiltere, Pakistan, Tayland ve Yeni Zelanda tarafından kurulmuştur.


VARŞOVA PAKTI(1955)
* Doğu Bloku'nun askeri örgütü


BAĞLANTISIZLAR HAREKETİ(1955)
* Soğuk Savaş döneminde Batı Bloku ve Doğu Bloku'nun yanı sıra üçüncü bir blok olmuştur.
* Bandung Konferansı ile kurulmuştur.
* Hindistan, Mısır ve Yugoslavya bu hareketin liderliğini yapan ülkelerdir.


EİSENHOWER DOKTRİNİ(1957)
* ABD'nin Sovyet Rusya'nın Ortadağu'da yayılmaısnı engellemek ve nüfuzunu azaltmak için Ortadoğu ülkelerine maddi yardım yapmayı öngören plan