SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRKİYE

DEMOKRAT PARTİ'NİN İKTİDARA GEÇMESİ(1950)
* 1950 yılında yapılan seçimle iktidara geldi. (1950 seçimlerine Beyaz Devrim adı verilmiştir.)
* DP 10 yıl boyunca iktidarda kaldı.
* 1960 Askeri Darbesi ile iktidardan düşürüldü.
* Askeri darbesi sonucu DP Genel Başkanı ve Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi.


TÜRKİYE'NİN NATO’YA GİRİŞİ (1952)
* Türkiye'nin 1950 yılında Tahsin Yazıcı önderliğinde Kore'ye asker göndermesi Nato'ya alınmamızı hızlandırdı.
* 15 Eylül 1951’de NATO Türkiye ve Yunanistan’ın NATO’ya girmesine karar verdi.
* TBMM 18 Şubat 1952 tarihinde Türkiye'nin NATO’ya girişini onayladı.


BALKAN PAKTI'NIN KURULMASI (1953)
* Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan'ın 'Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'nın imzalamasıyla kuruldu.
* Paktın amacı; üye ülkeler arasında ekonomik ve kültürel işbirliğini geliştirmek, sorunları barışçıl yollarla çözmek, ortak savunma konusunda işbirliği yapmaktır.
* 1960 yılında, Yugoslavya dışişleri bakanı ve Yunanistan dışişleri bakanının feshiyle Balkan Paktı resmen dağılmıştır.


BAĞDAT PAKTI'NIN KURULMASI (1955)
* 24 Şubat 1955' te Türkiye - Irak arasında imzalanarak bu pakt kuruldu.
* Paktın amacı; Orta Doğu’da yaşanan istikrarsız ortamda savunma ve güvenliği sağlamaktı.
* Pakta sonradan dahil olan ülkeler : İngiltere, Pakistan, İran
* 1958 yılında Irak paktan ayrıldı.
* 1959 yılında paktın merkezi Bağdat'tan Ankara'ya taşındı.
* Paktın adı 'Merkezi Antlaşma Örgütü’ (CENTO) olarak değiştirildi.
* İran ve Pakistan’ın paktan ayrılması sonucu pakt fiilen sona erdi.


EKONOMİK GELİŞMELER
* Marshall yardımlarından gelen tarım aletleri sonucu üretim arttı.
* Dışarıdan krediler alınarak ithal makineler satın alındı. Traktör sayısı artırıldı.
* 1950-1953 arasında Türkiye %11 oranında büyüdü.
* 17 Kamu İktisadi Teşekkülü kuruldu. (Devletçilik politikası doğrultusunda)
* Karayollarına önem verildi. İthal otomobil ve kamyon sayıları arttı. Demiryolu üretimi durdu.
* Özel yatırıma önem verildi.


DP DÖNEMİNDE KURULAN BAZI KURUMLAR
* Et ve Süt Kurumu olan Et ve Balık Kurumu (1952)
* Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) (1954)
* Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü (1954)
* Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları (SEKA) (1955)
* Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) (1957)
* Devlet Malzeme Ofisi (DMO) (1954)
* Denizcilik Bankası (1951)
* Vakıfbank (1954)
* Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü (1955)
* Toprak İskan İşleri Genel Müdürlüğü (1950)
* Ereğli Demir Çelik Fabrikası (1960)


SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞMELER
* İnsanların refah seviyesi yükseldi.
* Tüketim kültürü hızla arttı.
* Köyden kente göçler başladı.
* Caz, Rock and Roll Türkiye’de yayıldı.
* Radyo ve plaklar önem kazandı.
* Zeki Müren, Neşet Ertaş ve Müzeyyen Senar halk arasında tanınmaya başlandı.
* Garip, Hisarcılar ve İkinci Yeniciler edebiyat alanında yeni akımlar olarak ortaya çıktı.
* Verem Savaş Dispanserleri ile Ankara Ebe ve Hemşire Okulu hizmete açıldı.