Sokullulu Mehmet Paşa Dönemi (II. Selim ve III. Murat Dönemleri)

* 1571 yılında Kıbrıs feth edildi.

* Kıbrıs'ın fethinden dolayı Haçlılar ile İnebahtı Deniz Savaşı yapıldı. Osmanlı'nın donanması bu savaşta yakıldı. (Osmanlı donanması ilk defa yakılmış oldu.)

* Tunus ve Fas feth edildi. Böylece tüm Kuzey Afrika Osmanlı'nın hakimiyeti altına girdi.

* Don-Volga Kanal Projesi, Süveyş Kanalı Projesi ve Marmara-Karadeniz Projesi hazırlandı fakat uygulamaya geçirilemedi. (Don-Volga Kanal Projesi'ni Rusya, Süveyş Kanalı Projesi'ni Fransa ve İngiltere hayata geçirmiştir.)

* Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümü ile Osmanlı'nın Yükselme Dönemi sona ermiştir.