SOSYAL ve EKONOMİK HAKLAR ve ÖDEVLER

1. Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları

2. Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi

3.Kıyılardan Yararlanma

4. Toprak Mülkiyeti

5. Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında Çalışanların Korunması

6. Kamulaştırma

7. Devletleştirme ve Özelleştirme

8. Çalışma Hakkı ve Ödevi

9. Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı

10. Sendika Kurma Hakkı

11. Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu Sözleşme Hakkı

12. Grev Hakkı ve Lokavt

13. Ücrette Adalet Sağlanması

14. Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması

15. Konut Hakkı

16. Gençliğin Korunması

17. Sporun Geliştirilmesi

18. Sosyal Güvenlik Hakkı

19. Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması

20. Sanatın ve Sanatçının Korunması

Not : Sosyal ve Ekonomik Hak ve Ödevler, vatandaşın devletten yapmasını istediği hak ve ödevlerdir.