Sultan Abdülaziz Dönemi Islahatları (1861 – 1876)

* 1862’de ilk posta pulu basıldı.

* 1863’te Galatasaray Sultanisi (Lisesi) açıldı.

* 1863’te Bank-ı Osman-i Şahane (Osmanlı Bankası) kuruldu.

* 1864’te kimsesiz çocuklara sanayi alanında eğitim vermek üzere 'Islahhane Mektebi' açıldı.

* 1864’de, çıkarılan 'Vilayet Nizamnamesi' ile ülke; vilayet, liva (sancak), kaza ve köy şeklinde teşkilatlandırıldı. 1871’de kaza ile köy arasında 'Nahiye' denilen başka bir idari birim oluşturuldu.

* 1867’de tarımsal alanda destek sağlamak için Ziraat Bankası’nın temeli sayılan Memleket Sandıkları kuruldu.

* 1867'de Sultan Abdulaziz, yurt dışı ziyareti için önce Paris'e daha sonra Londra, Viyana, Budapeşte ve Rusçuk'u ziyaret etti. (Osmanlı'nın ilk yurt dışı ziyareti yapan padişahı Sultan Abdulaziz'dir.)

* 1868’de Meclis-i Ahkam-ı Adliye ikiye bölünerek 'Divan-ı Ahkam-ı Adliye' (Yargıtay) ve 'Şuray-ı Devlet' (Danıştay) isimli iki yüksek mahkeme oluşturuldu.

* 1868'de Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye, Ahmet Cevdet Paşa önderliğinde bir komisyon tarafından hazırlanmaya başlandı.

* 1869’da 'Maarif-i Umumiye Nizamnamesi' yayınlandı.

* 1869’da Süveyş Kanalı'nın inşası tamamlandı.

* 1870’te “Darülmuallimat” adıyla ilk kız öğretmen okulu açıldı.

* 1872’de Osmanlı'nın ilk resim sergisi Şeker Ahmet Paşa tarafından açıldı.

* 1873’te kimsesiz ve yetim çocuklara eğitim vermek üzere 'Darüşşafaka Lisesi' açıldı.

* Dünyanın üçüncü büyük donanması inşa edildi.

Matematik Dersi İle İlgili 10 Altın Kural
525

ÖSYM 2024 Sınav Takvimi
1492

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
10110

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
3140

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
6415

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
11842

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
17549

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
12376

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
13409

2023 ÖSYM Sınav Takvimi Belli Oldu
22010