Sultan Abdülmecit Dönemi (1839 - 1861)

* 1839'da Tanzimat Fermanı ilan edildi.

* 1839'da(14 Haziran) Jandarma Teşkilatı kuruldu. Bu tarih Jandarma Genel Komutanlığının yıl dönümü olarak kabul edilir.

* 1840’ta Posta Nezareti kuruldu.

* 1845'te(10 Nisan) Polis Teşkilatı kuruldu. Bu tarih Emniyet Genel Müdürlüğünün kuruluş yıl dönümü olarak kabul edilir.

* 1846'da Darulfünun(ilk üniversite) açıldı.

* 1847’de ilk Osmanlı bankası olan Bank-ı Dersaadet kuruldu.

* 1848’de erkek öğretmen okulu Darülmuallimin kuruldu.

* 1853’te Meclis-i Ali-i Tanzimat kuruldu. (Islahatları düzenlemek için kuruldu.)

* 1954 Kırım Savaşı'nda ilk defa dışarıdan borç para İngiltere'den alındı.

* 1856'da Islahat Fermanı ilan edildi.

* 1856’da yabancı destekli ilk banka olan Bank-ı Osmani kuruldu. (Bu banka Osmanlı parasını basmaya yetkili olan bankadır)

* Kaime adıyla ilk kâğıt para basıldı. (Kaime-i Muteber)

* 1856’da Milli Eğitim Bakanlığı'nın temeli olan Meclis-i Maarif-i Umumiye Nezareti kuruldu.

* 1856'da ilk demiryolunun inşaasına başlanıldı.(İzmir - Aydın arası)

* 1858'de Arazi kanunnamesi çıkarıldı.

* 1859’da idari alanda memur yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Mülkiye açıldı.

* 1860’da ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval çıkarıldı. (Agah Efendi ve Şinasi)

* 1860'da Anadolu'ya gelen göçmenlerin denetimi ve koordinasyonu için İskan-ı Muhacirin Komisyonu kuruldu.

* İltizam sistemi kaldırıldı ve yerine Muhassıllık Meclisleri açıldı.

* İstanbul'da ilk belediye teşkilatı kuruldu

* İl genel meclisleri kuruldu.

* Kafa kâğıdı denilen kimlikler çıkarıldı.

* Heybeliada'da Ruhban okulu açıldı.

* Şirketi Hayriye kuruldu. (Deniz işletmesi-Vapurculuk)

* Edirne - Varna - Kırım arasında ilk telgraf hattı kuruldu. (Kırım Savaşı)

Not: Abdülmecid Dönemi'nde meydana gelen darbe girişimi Kuleli Olayı'dır. Bu darbe girişimi başarısız olmuştur.

Sınav Sürecinde Sağlıklı Yaşam ve Stresten Uzaklaşma Stratejileri
1133

2024 KPSS Başvuru Tarihleri Belli Oldu
5462

Matematik Dersi İle İlgili 10 Altın Kural
12371

ÖSYM 2024 Sınav Takvimi
24376

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
18450

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
24826

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
48023

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
83121

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
120074

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
93250

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
68544