Sultan Abdülmecit Dönemi (1839 - 1861)

* 1839'da Tanzimat Fermanı ilan edildi.

* 1839'da(14 Haziran) Jandarma Teşkilatı kuruldu. Bu tarih Jandarma Genel Komutanlığının yıl dönümü olarak kabul edilir.

* 1840’ta Posta Nezareti kuruldu.

* 1845'te(10 Nisan) Polis Teşkilatı kuruldu. Bu tarih Emniyet Genel Müdürlüğünün kuruluş yıl dönümü olarak kabul edilir.

* 1846'da Darulfünun(ilk üniversite) açıldı.

* 1847’de ilk Osmanlı bankası olan Bank-ı Dersaadet kuruldu.

* 1848’de erkek öğretmen okulu Darülmuallimin kuruldu.

* 1853’te Meclis-i Ali-i Tanzimat kuruldu. (Islahatları düzenlemek için kuruldu.)

* 1954 Kırım Savaşı'nda ilk defa dışarıdan borç para İngiltere'den alındı.

* 1856'da Islahat Fermanı ilan edildi.

* 1856’da yabancı destekli ilk banka olan Bank-ı Osmani kuruldu. (Bu banka Osmanlı parasını basmaya yetkili olan bankadır)

* Kaime adıyla ilk kâğıt para basıldı. (Kaime-i Muteber)

* 1856’da Milli Eğitim Bakanlığı'nın temeli olan Meclis-i Maarif-i Umumiye Nezareti kuruldu.

* 1856'da ilk demiryolunun inşaasına başlanıldı.(İzmir - Aydın arası)

* 1858'de Arazi kanunnamesi çıkarıldı.

* 1859’da idari alanda memur yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Mülkiye açıldı.

* 1860’da ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval çıkarıldı. (Agah Efendi ve Şinasi)

* 1860'da Anadolu'ya gelen göçmenlerin denetimi ve koordinasyonu için İskan-ı Muhacirin Komisyonu kuruldu.

* İltizam sistemi kaldırıldı ve yerine Muhassıllık Meclisleri açıldı.

* İstanbul'da ilk belediye teşkilatı kuruldu

* İl genel meclisleri kuruldu.

* Kafa kâğıdı denilen kimlikler çıkarıldı.

* Heybeliada'da Ruhban okulu açıldı.

* Şirketi Hayriye kuruldu. (Deniz işletmesi-Vapurculuk)

* Edirne - Varna - Kırım arasında ilk telgraf hattı kuruldu. (Kırım Savaşı)

Not: Abdülmecid Dönemi'nde meydana gelen darbe girişimi Kuleli Olayı'dır. Bu darbe girişimi başarısız olmuştur.

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
673

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
4052

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
6883

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
12513

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
11671

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
12898

2023 ÖSYM Sınav Takvimi Belli Oldu
21233