Tanzimat Fermanı'nın (3 Kasım 1839) Özellikleri

* Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanmıştır.

* Gülhane parkında okunması sebebi ile ferman Gülhane-i Hattı-ı Şerifi, Gülhane Hattı Hümayunu olarak da bilinir.

* Herhangi bir baskı olmadan yayınlanmıştır.

* Hazırlanmasında ve yayınlanmasında etkili olan fikir akımı Osmanlıcılıktır.

* Amaç, azınlıkların isyanlarını engellemektir.

* Tüm Osmanlı halkına yöneliktir.

* Yasa gücünün her gücün üstünde olduğu kabul edilmiştir.

* Osmanlı Devleti'nde, ilk kez batılı anlamda hukuk kuralları uygulanmaya başlanmıştır.

* Yönetim, hukuk, eğitim, askeri ve mali alanda yenilikler getirmiştir.

* Osmanlı Devleti'nde anayasacılık fikrinin gelişmesini sağlamıştır.

* Padişah sınırsız olan yetkilerinin üzerinde bir gücün varlığını kabul etmiştir.

* Bu ferman ile müsadere sistemi kaldırılarak özel mülkiyet sistemine geçilmiştir.

* Rüşvet ve iltimas yasaklanmıştır.

* Askerlik ocak usulü olmaktan çıkarılıp vatan hizmetine dönüştürülmüştür. Azınlıkların askere gitme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Matematik Dersi İle İlgili 10 Altın Kural
525

ÖSYM 2024 Sınav Takvimi
1493

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
10112

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
3146

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
6415

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
11842

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
17549

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
12376

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
13409

2023 ÖSYM Sınav Takvimi Belli Oldu
22011