TBMM İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN SAYILAR

* Milletvekili sayısı : 600

* Salt çoğunluk sayısı : 301

* Toplantı yeter sayısı : 200 (1/3)

* Karar yeter sayısı : Toplantıya katılanların salt çoğunluğu

* Karar yeter sayısı(en az) : 151 (1/4'ün 1 fazlası)

* Genel ve özel af ilan karar sayısı : 360 (3/5)

* Yüca divana sevk etme karar sayısı : 400 (2/3)

* Anayasanın değiştirilmesi teklifi : 200 (1/3)

* Anayasanın değiştirilmesi : 400 (2/3)

* Milletvekilinin devamsızlık nedeniyle düşürülmesi : 301 (Üye tam sayısının salt çoğunluğu)

* Meclis Başkanı seçiminin 1. ve 2. turu : 400 (2/3)

* Kamu Başdenetçisi seçiminin 1. ve 2. turu : 400 (2/3)