TBMM'NİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI

1. Yazılı Soru
* Milletvekilleri tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcıları'na veya Bakanlara bir konu ile ilgili yazılı olarak soru sorulmasıdır.
* Yazılı soru 15 gün içinde cevaplandırılır.

2. Genel Görüşme
* Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, TBMM Genel Kurulunda görüşülmesine Genel Görüşme denir.
* Cumhurbaşkanı, siyasi parti grupları veya en az 20 milletvekili tarafından önerge ile istenir.

3. Meclis Araştırması
* TBMM'nin belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan inceleme Meslis Araştırması denir.
* Cumhurbaşkanı, siyasi parti grupları veya en az 20 milletvekili tarafından önerge ile istenir.

4. Meclis Soruşturması
* Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında anayasa hükümleri uyarınca yapılan soruşturmadır.
* Meclis üye tam sayısının yarısından bir fazlasının oyu ile (en az 301 milletvekilinin oyu ile) teklif edilir.
* Meclis üye tam sayısının 3/5’inin oyu ile soruşturma açılır.
* TBMM en geç bir ay içinde soruşturma konusunu görüşür.
* Meclis üye tam sayısının 2/3’ünün oyu (en az 400 milletvekili) ile Cumhurbaşkanı Yardımcıları veya bakanlar hakkında Yüce Divana sevk kararı verebilir.

Not : Hangisi TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yollarından biri değildir, sorusunda yüksek ihtimalle seçeneklere gensoru ya da sözlü soruyu koyarlar. Gensoru ve sözlü soru 2017 değişikliği ile kaldırılmıştır.

Matematik Dersi İle İlgili 10 Altın Kural
1438

ÖSYM 2024 Sınav Takvimi
2300

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
12977

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
4035

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
7138

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
12147

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
18627

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
12499

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
13511

2023 ÖSYM Sınav Takvimi Belli Oldu
22079