TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912)

Savaşın Nedenleri:
* İtalya'nın ham madde ve Pazar arayışına girmesi

* Trablusgarp'ın konumu itibariyle İtalya'ya yakın bulunması

* İtalya'nın Trablusgarp'ın geri bırakıldığını ve Hristiyanlara kötü davranıldığını iddia etmesi

* İtalya'nın Habeşistan'daki başarısızlığını telafi etmek istemesi

* Osmanlı Devleti'nin bölge ile kara bağlantısının olmaması

* Kara ile bağlantının bulunmayan bölgede donanmanın yetersiz kalması

* İngiltere ve Fransa'nın İtalya'yı Almanya'dan ayırarak sömürgelerini korumak istemeleri


Savaşın Sonuçları:
* İtalya ile Uşi Antlaşması imzalanarak savaş sona erdi.

* Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını da kaybetti.

* Yunanistan'ın On İki Ada'yı işgal etme ihtimaline karşılık, On İki Ada geçici olarak İtalya'ya bırakıldı.

* Osmanlı Devleti, halifeliğin siyasi gücünü kullanarak bölge halkıyla dini ve kültürel bağlarını sürdürmeye çalıştı.

* Mustafa Kemal Paşa, Trablusgarp Savaşı sonrasında binbaşılığa yükseldi.


Notlar :
* Mustafa Kemal Paşa 'Gazeteci Şerif' ünvanı ile bu savaşta yer aldı.

* Mustafa Kemal Paşa, Derne ve Tobruk'ta başarılı bir mücadele vermiştir.

* Enver Paşa, 'Kuyumcu Hamdi' lakabıyla savaşta yer aldı.

* Senusi Tarikatı, İtalyanlara karşı direnişe büyük destekler verdi.

* Savaş öncesinde İtalya'nın Rusya ile imzaladığı gizli antlaşma Racconigi Antlaşması'dır.