TÜRK ADINA VERİLEN ANLAMLAR

* Uygur metinlerinde "güç, kuvvet, güçlü/kuvvetli insan"

* Çin kaynaklarında "Miğfer"

* Kaşgarlı Mahmut'un Dİvan-ı Lügatit-Türk adlı eserinde "Olgunluk Çağı"

* Ziya Gökalp'in eserlerinde "Töreli, nizam sahibi"

* Tarihçi Vambery'e göre "Türemek"

* Doerfer'e göre “devlete bağlı halk”