TÜRK DESTANLARI

* Oğuz Kağan Destanı -> Asya Hunları

* Alper Tunga ve Şu Destanları -> İskitler

* Türeyiş ve Göç Destanları -> Uygurlar

* Ergenekon ve Bozkurt Destanları -> Göktürkler(Köktürkler)

* Manas Destanı -> Kırgızlar

* Yaratılış Destanı -> Altay Türkleri