Türk Göçlerinin Nedenleri ve Sonuçları

■ Göçlerin Nedenleri:
1. Nüfusun artması ile birlikte toprakların yetersiz kalması ve geçim sıkıntısının çıkması
2. İklim koşullarının değişmesi (kuraklık ve ağır kış koşulları)
3. Hayvanlar için yeterli otlakların olmaması
4. Salgın hastalıkların ortaya çıkması
5. Boylar arasında meydana gelen mücadeleler
6. Çin, Kitan ve Moğol baskıları
7. Cihan hakimiyeti anlayışı

■ Göçlerin Sonuclari:
1. Orta Asya kültür ve medeniyetinin dünyaya yayılması
2. Avrupa'da Türk devletlerinin kurulması
3. Kavimler Göçü'nün meydana gelmesi
4. Avrupa'daki siyasi ve etnik düzenin bozulması
5. Türk tarihinin bir bütün halinde incelenmesinin zorlaşması
6. Türklerin farklı kültür ve medeniyetlerle tanışması
7. Bazı Türk boylarının zamanla kendi benliklerini kaybetmeleri( Macarlar, Bulgar vs.)