Türk İnkılabının Genel Özellikleri

1. Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur.

2. Savaş ortamından dolayı fikri hazırlık aşaması çok kısa sürmüştür.

3. Fikri ortaya koyanlar ile süreci yürütenler aynı kadrolardır.

4. Belli bir ideolojinin ürünü değildir.

5. Akılcı bir yöntemle gerçekleştirilmiştir.

6. Milli bir hareket olarak başlamıştır. (Halk hareketidir.)

7. Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleşmiştir.

8. Ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık birlikte gerçekleştirilmiştir.

9. Birbirini tamamlar niteliğe sahiptir.

10. Evrensel yönü ile diğer milletlere da örnek teşkil etmiştir.

11. Toplumda kargaşa oluşturan ikili uygulamalara son verilmiştir.

12. Laik, ulusal, demokratik özelliklere sahiptir.

13. Kültürel bir inkılaptır.

14. Tavandan tabana doğru bir süreç yaşanmıştır.

15. Türk İnkılabı sonucu olarak yeni bir devlet meydana çıkmıştır.