Türk-İslam İlim Adamları ve Önemli Eserleri

* Yusuf Has Hacip --> Kutadgu Bilig


* Kaşgarlı Mahmut --> Divan-ü Lügati't Türk


* Yüknekli Edip Ahmet --> Atabetül Hakayık


* Hoca Ahmet Yesevi --> Divan-ı Hikmet


* Ali Şir Nevai --> Muhakemat'ül Lügateyn


* Firdevsi --> Şehname


* Sebük Tegin --> Pendname


* Mevlana --> Mesnevi, Kebir, Fîhi mâ Fîh


* İmam-ı Gazali --> İhya'u Ulüm'id-Din


* Yunus Emre --> Risaletü'n Nushiye, Divan


* Hacı Bektaş-i Veli --> Makalat


* Hoca Dahhani --> Selçuklu Şehnamesi


* Muhyiddin- Arabi --> Fütûḥâtü'l-Mekkiyye


* İbn-i Sina --> El Kanun fi't-tıb


* Farabi --> Medinetül Fazıla


* Biruni --> El Asarül Bakiye


* El Cezeri --> Kitab'ül Hiyel


* Cabir bin Hayyan --> Kitab al-Kimya


* Harezmi --> Kitâb el-Muhtasar fî Hisâb el-Cebr ve’l Mukâbele


* İbn-i Heysem --> Kitab el-Menazır


* İbni - Haldun --> Mukaddime


* Ömer Hayyam --> Celali Takvimi, Rubailer


* Utbi --> Tarih-i Yemin

Sınav Sürecinde Sağlıklı Yaşam ve Stresten Uzaklaşma Stratejileri
1821

2024 KPSS Başvuru Tarihleri Belli Oldu
5740

Matematik Dersi İle İlgili 10 Altın Kural
12896

ÖSYM 2024 Sınav Takvimi
24464

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
19728

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
25005

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
48108

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
83286

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
120890

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
93340

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
68864