Türk-İslam İlim Adamları ve Önemli Eserleri

* Yusuf Has Hacip --> Kutadgu Bilig


* Kaşgarlı Mahmut --> Divan-ü Lügati't Türk


* Yüknekli Edip Ahmet --> Atabetül Hakayık


* Hoca Ahmet Yesevi --> Divan-ı Hikmet


* Ali Şir Nevai --> Muhakemat'ül Lügateyn


* Firdevsi --> Şehname


* Sebük Tegin --> Pendname


* Mevlana --> Mesnevi, Kebir, Fîhi mâ Fîh


* İmam-ı Gazali --> İhya'u Ulüm'id-Din


* Yunus Emre --> Risaletü'n Nushiye, Divan


* Hacı Bektaş-i Veli --> Makalat


* Hoca Dahhani --> Selçuklu Şehnamesi


* Muhyiddin- Arabi --> Fütûḥâtü'l-Mekkiyye


* İbn-i Sina --> El Kanun fi't-tıb


* Farabi --> Medinetül Fazıla


* Biruni --> El Asarül Bakiye


* El Cezeri --> Kitab'ül Hiyel


* Cabir bin Hayyan --> Kitab al-Kimya


* Harezmi --> Kitâb el-Muhtasar fî Hisâb el-Cebr ve’l Mukâbele


* İbn-i Heysem --> Kitab el-Menazır


* İbni - Haldun --> Mukaddime


* Ömer Hayyam --> Celali Takvimi, Rubailer


* Utbi --> Tarih-i Yemin

Matematik Dersi İle İlgili 10 Altın Kural
525

ÖSYM 2024 Sınav Takvimi
1492

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
10111

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
3140

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
6415

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
11842

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
17549

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
12376

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
13409

2023 ÖSYM Sınav Takvimi Belli Oldu
22011