Türk-İslam İlim Adamları ve Önemli Eserleri

* Yusuf Has Hacip --> Kutadgu Bilig


* Kaşgarlı Mahmut --> Divan-ü Lügati't Türk


* Yüknekli Edip Ahmet --> Atabetül Hakayık


* Hoca Ahmet Yesevi --> Divan-ı Hikmet


* Ali Şir Nevai --> Muhakemat'ül Lügateyn


* Firdevsi --> Şehname


* Sebük Tegin --> Pendname


* Mevlana --> Mesnevi, Kebir, Fîhi mâ Fîh


* İmam-ı Gazali --> İhya'u Ulüm'id-Din


* Yunus Emre --> Risaletü'n Nushiye, Divan


* Hacı Bektaş-i Veli --> Makalat


* Hoca Dahhani --> Selçuklu Şehnamesi


* Muhyiddin- Arabi --> Fütûḥâtü'l-Mekkiyye


* İbn-i Sina --> El Kanun fi't-tıb


* Farabi --> Medinetül Fazıla


* Biruni --> El Asarül Bakiye


* El Cezeri --> Kitab'ül Hiyel


* Cabir bin Hayyan --> Kitab al-Kimya


* Harezmi --> Kitâb el-Muhtasar fî Hisâb el-Cebr ve’l Mukâbele


* İbn-i Heysem --> Kitab el-Menazır


* İbni - Haldun --> Mukaddime


* Ömer Hayyam --> Celali Takvimi, Rubailer


* Utbi --> Tarih-i Yemin

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
3100

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
1852

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
5568

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
10815

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
14302

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
12039

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
13124

2023 ÖSYM Sınav Takvimi Belli Oldu
21770