TÜRK MEDENİ KANUNU (17 Şubat 1926)

* İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlandı.

* Mecelle yürürlükten kaldırıldı.

* Hukuk alanında birlik sağlandı.

* Tek eşlilik ve resmi nikah zorunluluğu getirildi.

* Kadına boşanma hakkı tanındı.

* Mirasta kadın-erkek eşitliği sağlandı.

* Kadınlara mesleklerini özgürce seçme hakkı tanındı.

* Mahkeme tanıklığında kadın-erkek eşitliği sağlandı.

* Evlat edinme ve velayet işleri düzenlendi.

* Anneye çocuğun velayetini alma hakkı tanındı.

* Rüştüne ermiş kişiye din seçme özgürlüğü getirildi.

* Patrikhane ve konsoloslukların mahkeme kurma yetkileri kaldırıldı.

Not : Türk Medeni Kanunu; Şahıs, Eşya, Miras ve Aile konularını içermektedir.