TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

* Kuruluş tarihi : 23 Nisan 1920

* İlk başkanı : Mustafa Kemal Atatürk

* Mevcut başkanı (2022) : Mustafa Şentop

* Milletvekili sayısı : 600

* TBMM, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.

* Meclis, bir yasama yılında en fazla üç ay tatil yapabilir.

* TBMM bir yasama yılında Meclis Genel Kurulunun kararı ile 15 günü geçmemek kaydıyla her defasında ara verebilir.

* Başkanlık seçimi için en fazla 4 tur seçim yapılır.

* Başkanlık seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren, beş gün içinde tamamlanır.

* TBMM Başkanlık divanı için bir yasama döneminde iki seçim yapılır.

* Siyasi parti grupları meclis başkanlığına aday gösteremez.

* Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı meclisi doğrudan toplantıya çağırabilir.

* Meclis üye tam sayısının 1/5 kadar milletvekili, TBMM Başkanından isteyerek meclisi toplantıya çağırabilirler.

* Başkanlık divanı üyeleri:
1. Meclis Başkanı
2. Başkan Vekilleri (4 üye)
3. Katip Üyeler (7 üye)
4. İdare Amirleri (3 üye)