TÜRKİYE'DE DOĞAL AFETLER - EROZYON

* Toprağın, akarsu ve sel suları ya da rüzgar gibi etkiler sonucu aşınması, bir yerden başka bir yere taşınması olayına erozyon denir.

* Erozyon afeti en fazla İç Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygındır.


Erozyonun Nedenleri :
* Bitki örtüsünün fakır olması ya da tahrip edilmesi
* Yağış rejiminin düzensiz olması
* Eğimin fazla olması
* Arazinin yanlış kullanılması
* Meraların aşırı ve erken otlatılması
* Tarlaların eğime paralel sürülmesi
* Anız örtüsünün yakılması
* Nadas uygulamasının yaygın olması


Erezyona Karşı Alınabilecek Önlemler :
* Bitki örtüsünü korumak, ağaçlandırma yapmak
* Sulama imkanlarını artırmak
* Araziyi doğru kullanmak
* Meraları korumak
* Tarlaları eğime dik sürmek
* Anız örtüsünü yakmamak
* Nadas yerine nöbetleşe ekim yapmak


Erozyonun Sonuçları :
* Verimli tarım alanları daralır
* Tarımsal üretim düşer
* Barajların ömrü kısalır
* Delta ovaları genişler (olumlu sonuç)
* Kırdan kente göç artar