Türkiye'nin Orta Kuşakta Yer Almasının Sonuçları

1. Akdeniz ikliminin etkisi görülür

2. Batı rüzgarları etkilidir

3. Cephe yağışları görülür

4. Dört mevsim belirgin olarak yaşanır

5. Yıl içerisindeki sıcaklık değişimi belirgindir

6. Terra-Rossa toprak türü görülür

7. Güneş ışınlarını her zaman eğik açıyla alır.

8. Toprak ve bitki örtüsü çok çeşitlidir.