Türkiye'nin Özel Konumu

1. Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında yer alır.

2. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir.

3. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahiptir.

4. Ortadoğu ve Kafkas petrol ülkelerine komşudur.

5. Alp-Himalaya kıvrım sistemi içinde yer alır.

6. Yükseltisi fazladır.

7. Hidroelektrik potansiyeli yüksektir.

8. I. Jeolojik Zamana ait arazisi azdır.

9. Genellikle III. ve IV. Jeolojik Dönemde oluşmuştur.

10. Kırıklı yapılar ve jeotermal kaynaklar fazladır.

11. Deprem riski yüksektir.

12. Batısından doğusuna doğru ortalama yükselti artar, sıcaklıklar düşer.

13. Dağlar genel olarak doğu-batı yönlü uzanır.

14. Dağlar Ege Bölgesi'nde kıyıya dik, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi'nde kıyıya paralel olarak uzanır.

15. Gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark fazladır.

16. Yer şekilleri çeşitliliği ve iklim çeşitliliği fazladır.

17. Aynı anda farklı mevsim özellikleri yaşanır.

18. Asya ile Avrupa arasındaki transit ticaret yolları Türkiye'den geçer.

19. Önemli maden yataklarına sahiptir.