Türkiye'nin Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar

* İslam İşbirliği Teşkilatı

* İslam Kalkınma Bankası

* D-8 (Gelişmekte Olan 8 Ülke)

* G-20

* TÜRK KONSEYİ

* TÜRKSOY

* Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı

* Karadeniz Donanma İş Birliği Görev Grubu

* Türkiye ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)

* Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü(OECD)

* Birleşmiş Milletler

* Avrupa Konseyi

* Dünya Bankası

* IMF

* NATO

* Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

* Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)

* Avrasya Askeri statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı

* Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK)

* Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC)

* Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD)

* Avrupa Kafkasya Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA)

* Dünya Gümrük Örgütü (Gümrük İşbirliği Konseyi)

* Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ)

* Güvenlik İşbirliği Merkezi (RACVIAC)

* Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı (HCOPIL)

* Nükleer Enerji Ajansı (NEA)

* Uluslararası Aşı Enstitüsü (IVI)

* Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)

* Uluslararası Yasal Metroloji Örgütü (OIML)