Uygur Devleti (744-840)

▪︎Devletin kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan'dır.

▪︎Devletin başkenti Karabalgasun'dur.

▪︎Şehirlerine balıg adını vermişlerdir.

▪︎Bögü Kağan döneminde Manihaizm inancını benimsemişlerdir.

▪︎Manihaizm inancından dolayı hayvansal ürünler yerine tarımsal ürünler yemeye başladılar ve bu savaşçılık özelliklerini kaybetmişlerine, tarımla uğraşmalarına ve yerleşik hayata geçmelerine yol açmıştır.

▪︎Manihaizm inancından dolayı heykel ve mimari sanat konusunda ilerlemişlerdir.

▪︎Uygur Devleti Türk tarihinde ilk kütüphane kuran devlet olmuştur.

▪︎İlk defa kağıt para kullanan devlet olma özelliğine sahiptir.

▪︎Türk bankacılık sisteminin temelini atmışlardır.

▪︎İlk Türk vakıflarını kurmuşlardır.

▪︎Minyatür sanatını kullanan ilk Türk devletidir.

▪︎Töreleri yazılı hale getiren ilk Türk devletidir.

▪︎Çinden getirdikleri harf hareketli matbaayı kullanmışlardır.

▪︎Moğolların Türkleşmesine katkı sağlamışlardır.