YASAMANIN TEMEL İLKELERİ

1. Yasamanın Genelliği İlkesi
* TBMM’nin Anayasa’ya aykırı olmamak kaydıyla her konuda ve dilediği ölçüde, istediği ayrıntıda kanun ve düzenleme yapabilmesidir.

2. Yasamanın Asliliği İlkesi
* TBMM’nin herhangi bir konu hakkında düzenleme yapabilmesi için başka bir makam, kurum veya organdan izin ve talimat almasına gerek olmamasıdır.

3. Yasamanın Devredilemezliği
* Kanun yapma gücünün sadece TBMM’ye ait olmasıdır.

4. Yasamanın Sürekliliği
* TBMM’nin sahip olduğu yasama yetkisinin kesintiye uğramamasıdır.