Yavuz Sultan Selim Dönemi (1512-1520)

* Halifelik ünvanını kullanan ilk Türk hükümdardır.

* Hâdimü'l-haremeyni'ş-şerîfeyn(Mekke ve Medine'nin hizmetkârı) ünvanını kullanmıştır.

* 1514 yılında Safevi Devleti ile Çaldıran Savaş yapıldı ve kazanıldı. Çaldıran Savaşı, İran ile yapılan ilk savaştır. Bu zaferden sonra Tebriz-İpekyolu Osmanlı'nın eline geçti.

* 1515 yılında Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğullarına son verildi ve böylece Anadolu'daki Türk siyasi birliği tamamen sağlanmış oldu.

* 1516 yılında Mercidabık ve 1517 yılında Ridaniye Savaşlarında Memlukleri yenerek Memluklülere son verdi. Bu zaferlerden sonra Suriye, Filistin, Hicaz ve Mısır Osmanlı hakimiyetine geçti.

* Osmanlı ordusunun Sina Çölünü geçerek Memlüklerle yaptığı savaş Ridaniyedir.(*)

* Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da feth ettiği ilk yer Mısır'dır.

* Halifelik Osmanlı'ya geçti. Osmanlı Devleti, İslam dünyasının siyasi ve dini lideri konumuna gelmiştir.

* Osmanlı'nın yıkılışına kadar hazinenin kapısına I. Selim'in mührü vurulmuştur.

* Bu dönemde Batıya yönelik seferler yapılmamıştır.

* Yavuz Sultan Selim'in Doğu politikasında önemli rol oynayan tarihçi İdris-i Bitlisi'dir.

* I. Selim, Şam'ın fethinden sonra Şeyh Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin kabrini tespit etmiş ve türbesini yaptırtmıştır.