Yavuz Sultan Selim Dönemi (1512-1520)

* Halifelik ünvanını kullanan ilk Türk hükümdardır.

* Hâdimü'l-haremeyni'ş-şerîfeyn(Mekke ve Medine'nin hizmetkârı) ünvanını kullanmıştır.

* 1514 yılında Safevi Devleti ile Çaldıran Savaş yapıldı ve kazanıldı. Çaldıran Savaşı, İran ile yapılan ilk savaştır. Bu zaferden sonra Tebriz-İpekyolu Osmanlı'nın eline geçti.

* 1515 yılında Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğullarına son verildi ve böylece Anadolu'daki Türk siyasi birliği tamamen sağlanmış oldu.

* 1516 yılında Mercidabık ve 1517 yılında Ridaniye Savaşlarında Memlukleri yenerek Memluklülere son verdi. Bu zaferlerden sonra Suriye, Filistin, Hicaz ve Mısır Osmanlı hakimiyetine geçti.

* Osmanlı ordusunun Sina Çölünü geçerek Memlüklerle yaptığı savaş Ridaniyedir.(*)

* Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da feth ettiği ilk yer Mısır'dır.

* Halifelik Osmanlı'ya geçti. Osmanlı Devleti, İslam dünyasının siyasi ve dini lideri konumuna gelmiştir.

* Osmanlı'nın yıkılışına kadar hazinenin kapısına I. Selim'in mührü vurulmuştur.

* Bu dönemde Batıya yönelik seferler yapılmamıştır.

* Yavuz Sultan Selim'in Doğu politikasında önemli rol oynayan tarihçi İdris-i Bitlisi'dir.

* I. Selim, Şam'ın fethinden sonra Şeyh Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin kabrini tespit etmiş ve türbesini yaptırtmıştır.

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
3098

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
1852

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
5567

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
10814

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
14297

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
12038

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
13124

2023 ÖSYM Sınav Takvimi Belli Oldu
21769