Yönetmelikle İlgili Bilgiler

* Kanun ve tüzüklerin uygulamasının daha kolay olması için yönetmelikler çıkartılır.

* Kanunun daha önce düzenlediği bir alanda yönetmelik çıkartılamaz.

* Yönetmelikler kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine aykırı olamaz.

* Kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine aykırı olan yönetmelikler Danıştay tarafından iptal edilir.

* Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazete’de yayımlanacağı, hangilerinin yayımlanmayacağı kanunda belirtilmiştir.

* Ülke genelini ilgilendiren yönetmelikler Resmi Gazete'de yayınlanır.

1982 Anayasası'na Göre Yönetmelik Çıkartma Yetkisine Sahip Olan İdari Birimler:
1. Cumhurbaşkanı
2. Bakanlıklar
3. Kamu Tüzel Kişiliğine sahip olan kuruluşlar