Yüce Divan'da Yargılanacak Olan Kamu Görevlileri

* Cumhurbaşkanı

* Cumhurbaşkan yardımcıları

* Bakanlar

* TBMM Başkanı

* Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkan ve üyeleri

* Sayıştay Başkanı ve üyeleri

* HSK Başkanı ve üyeleri

* Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları(Kara, Hava, Deniz)

* Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı vekili