YÜKSEK SEÇİM KURULU (YSK)

* YSK ilk kez 1950’de kuruldu.

* İlk kez 1961 Anayasasında yer aldı.

* YSK Başkanı : Muharrem Akkaya

* 7 Asil 4 Yedek toplam 11 üyeden oluşur.
• 6 Üye Yargıtay tarafından kendi üyeleri içinden
• 5 Üye Danıştay tarafından kendi üyeleri içinden seçilir.


YSK'nın Görevleri :
* Milletvekillerinin ve Cumhurbaşkanlarının seçim tutanaklarını (mazbata) düzenlemek

* Halk oylamasına dair işleri yapmak

* Milletvekili adaylarının adaylıklarını kabul etmek

* İllerin milletvekili sayılarını nüfusa göre belirlemek