Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

1. Merkez Bankası kuruldu. (1930)

2. I.Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlandı ve uygulandı. (1934-1939)

3. Sümerbank kuruldu. (1933)

4. Etibank kuruldu. (1935)

5. Maden Tetkik Arama Enstitüsü ( MTA) kuruldu. (1935)

6. Çubuk Barajı inşa edildi. (1936)

7. Karabük Demir Çelik Fabrikası kuruldu. (1937)

8. Bursa Merinos Halı Fabrikası (1938)

9. Denizbank kuruldu. (1938)

10. Halkbank kuruldu. (1938)

11. II. Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlandı. (II. Dünya Savaşından dolayı uygulanamadı.)

Not : Devlet eliyle yapılan her türlü ekonomik yatırım devletçilik ilkesinin gereğidir.

 

Devletçilik İlkesi'nin Genel Özellikleri

Türk toplumun çağdaş bir seviyeye ulaştırmak ve Türkiye Cumhuriyeti ekonomisini hızlı bir şekilde kalkındırmayı amaçlayan devletçilik ilkesinin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Devletçilik ilkesine göre; devlet özel teşebbüslerin yetersiz kaldığı alanlarda devreye girecek ve gerekli yatırımları yapacaktır.

 

Devlet hiçbir zaman özel teşebbüslerin ekonomik özgürlükleri ve girişimlerinin önünde engel olmayacak, tam aksine onları destekleyecektir. Devletçilik ilkesi tüm ekonomik faaliyetlerin devlet eli ile yürütülmesi anlamına gelmemektedir. Burada asıl amaç özel sektörün yetişemediği alanlarda devletin gücü ile ekonomik faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlamaktır. Genelde öğrencilerin çoğu devletçilik ilkesini, özel sektöre engel bir politika olarak görürler ama bu anlayış yanlıştır. Soruları çözerken bu konuda dikkatli olmak gerekir.

 

Devletçilik ilkesinin en fazla ilişkili olduğu Atatürk ilkesi halkçılık ilkesidir. Tıpkı halkçılık ilkesinde olduğu gibi gerçekleşecek olan ekonomik kalkınma ile halkın refah ve mutluluğu hedeflenmiştir.

 

Devletçilik ilkesi dönemin koşulları göz önüne alınarak oluşturulmuş bir politikadır. Bu politikaya göre özel sektör mali yönden geliştiğinde ve koşullar uygun hale geldiğinde devletin ekonomik alandaki etkinliği azalacak ve serbest piyasa ekonomisine geçilecektir.

Sınav Sürecinde Sağlıklı Yaşam ve Stresten Uzaklaşma Stratejileri
1814

2024 KPSS Başvuru Tarihleri Belli Oldu
5740

Matematik Dersi İle İlgili 10 Altın Kural
12896

ÖSYM 2024 Sınav Takvimi
24464

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
19728

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
25005

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
48107

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
83285

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
120889

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
93339

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
68863