Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

1. Merkez Bankası kuruldu. (1930)

2. I.Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlandı ve uygulandı. (1934-1939)

3. Sümerbank kuruldu. (1933)

4. Etibank kuruldu. (1935)

5. Maden Tetkik Arama Enstitüsü ( MTA) kuruldu. (1935)

6. Çubuk Barajı inşa edildi. (1936)

7. Karabük Demir Çelik Fabrikası kuruldu. (1937)

8. Bursa Merinos Halı Fabrikası (1938)

9. Denizbank kuruldu. (1938)

10. Halkbank kuruldu. (1938)

11. II. Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlandı. (II. Dünya Savaşından dolayı uygulanamadı.)

Not : Devlet eliyle yapılan her türlü ekonomik yatırım devletçilik ilkesinin gereğidir.